Humor

RE: vic za vicom ha hhha hhha

 von sunrise , 15.03.2009 22:33

ROGOVI ...

Muž i žena se seksaju. Muž je bio gore, kad mu žena odjednom počne masirati glavu prstima!
" Zašto to radiš"? upita muž.
"Tražim rogove"- veli žena.
" Zašto ?" - upita muž.
Ševiš se nevjerejatno! Pravi si vrag.-odgovara žena .
Slijedeći tjedan muž i žena se ponovno seksaju, ali je ovaj put žena bila gore . . .
Svako malo muz ju masira po glavi.
" Što to radiš " - upita žena.
" Tražim rogove " - odgovara muž ."
" Ševim se k'o vrag, ha.?
Ne, teška si k'o krava.

sunrise

Themen Überblick

Betreff Absender Datum
-
vic za vicom ha hhha hhha zuja 04.03.2009 00:00
RE: vic za vicom ha hhha hhha sunrise 15.03.2009 22:33
RE: vic za vicom ha hhha hhha opicen 16.03.2009 08:52
RE: vic za vicom ha hhha hhha iluzija 16.03.2009 11:20
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 16.03.2009 19:47
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 17.03.2009 20:05
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 18.03.2009 00:54
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 18.03.2009 22:25
RE: vic za vicom ha hhha hhha iluzija 18.03.2009 22:29
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 18.03.2009 22:31
RE: vic za vicom ha hhha hhha sunrise 18.03.2009 23:05
RE: vic za vicom ha hhha hhha sunrise 18.03.2009 23:15
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 19.03.2009 08:55
RE: vic za vicom ha hhha hhha opicen 19.03.2009 17:10
RE: vic za vicom ha hhha hhha pediculis pubis 20.03.2009 09:53
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 20.03.2009 23:47
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 20.03.2009 23:49
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 21.03.2009 22:12
RE: vic za vicom ha hhha hhha iluzija 21.03.2009 22:14
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 21.03.2009 22:19
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 21.03.2009 22:21
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 21.03.2009 22:33
RE: vic za vicom ha hhha hhha iluzija 21.03.2009 23:52
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 22.03.2009 00:00
RE: vic za vicom ha hhha hhha iluzija 22.03.2009 00:03
RE: vic za vicom ha hhha hhha iluzija 22.03.2009 00:36
RE: vic za vicom ha hhha hhha iluzija 22.03.2009 01:10
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 22.03.2009 22:35
RE: vic za vicom ha hhha hhha Vesela 22.03.2009 22:39
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 24.03.2009 22:54
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 26.03.2009 21:20
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 26.03.2009 21:23
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 27.03.2009 14:56
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 28.03.2009 00:45
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 04.04.2009 22:19
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 04.04.2009 22:20
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 08.04.2009 10:16
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 10.04.2009 23:08
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 19.04.2009 00:48
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 19.04.2009 00:55
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 19.04.2009 18:43
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 19.05.2009 13:15
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 21.05.2009 22:10
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 21.05.2009 22:11
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 21.05.2009 22:12
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 21.05.2009 22:13
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 21.05.2009 22:38
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 21.05.2009 22:39
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 21.05.2009 22:40
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 21.05.2009 23:04
RE: vic za vicom ha hhha hhha opicen 21.05.2009 23:55
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 01.06.2009 11:33
RE: vic za vicom ha hhha hhha opicen 01.06.2009 19:38
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 13.06.2009 10:22
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 14.06.2009 21:39
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 14.06.2009 21:41
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 18.06.2009 23:14
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 18.06.2009 23:22
RE: vic za vicom ha hhha hhha iluzija 18.06.2009 23:23
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 18.06.2009 23:35
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 19.06.2009 23:42
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 20.06.2009 00:57
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 20.06.2009 01:00
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 20.06.2009 01:09
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 20.06.2009 01:26
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 20.06.2009 01:30
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 20.06.2009 01:47
RE: vic za vicom ha hhha hhha iluzija 20.06.2009 10:32
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 20.06.2009 15:37
RE: vic za vicom ha hhha hhha iluzija 20.06.2009 21:45
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 20.06.2009 22:19
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 20.06.2009 22:40
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 20.06.2009 22:42
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 20.06.2009 22:44
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 20.06.2009 22:45
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 20.06.2009 23:08
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 20.06.2009 23:09
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 21.06.2009 00:19
RE: vic za vicom ha hhha hhha iluzija 21.06.2009 22:50
RE: vic za vicom ha hhha hhha Susi 21.06.2009 22:53
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 25.06.2009 23:38
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 25.06.2009 23:39
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 28.06.2009 12:59
RE: vic za vicom ha hhha hhha Susi 28.06.2009 13:47
RE: vic za vicom ha hhha hhha bookkeeper 28.06.2009 13:48
RE: vic za vicom ha hhha hhha Susi 28.06.2009 13:50
RE: vic za vicom ha hhha hhha bookkeeper 28.06.2009 14:01
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 28.06.2009 20:30
RE: vic za vicom ha hhha hhha Nelly Hexe 28.06.2009 21:22
RE: vic za vicom ha hhha hhha bookkeeper 23.07.2009 00:37
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 24.07.2009 21:34
RE: vic za vicom ha hhha hhha Kamilica 24.07.2009 21:51
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 24.07.2009 21:53
RE: vic za vicom ha hhha hhha Kamilica 24.07.2009 22:00
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 24.07.2009 22:02
RE: vic za vicom ha hhha hhha Kamilica 24.07.2009 22:11
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 24.07.2009 22:15
RE: vic za vicom ha hhha hhha Kamilica 24.07.2009 22:21
RE: vic za vicom ha hhha hhha Nelly Hexe 17.09.2009 23:35
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 18.09.2009 11:05
RE: vic za vicom ha hhha hhha Nelly Hexe 18.09.2009 14:04
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 20.09.2009 21:25
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 24.09.2009 21:44
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 25.09.2009 10:01
RE: vic za vicom ha hhha hhha Kamilica 26.09.2009 10:45
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 27.09.2009 09:53
RE: vic za vicom ha hhha hhha Kamilica 27.09.2009 10:05
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 27.09.2009 10:06
RE: vic za vicom ha hhha hhha Kamilica 27.09.2009 10:07
RE: vic za vicom ha hhha hhha Nelly Hexe 27.09.2009 11:00
RE: vic za vicom ha hhha hhha Misko 27.09.2009 18:39
RE: vic za vicom ha hhha hhha bookkeeper 28.09.2009 13:02
RE: vic za vicom ha hhha hhha Susi 28.09.2009 16:01
RE: vic za vicom ha hhha hhha Nelly Hexe 28.09.2009 16:27
RE: vic za vicom ha hhha hhha black 22.11.2009 14:06
RE: vic za vicom ha hhha hhha black 22.11.2009 14:08
RE: vic za vicom ha hhha hhha Sarajka 22.11.2009 14:40
RE: vic za vicom ha hhha hhha opicen 22.11.2009 14:47
RE: vic za vicom ha hhha hhha black 23.11.2009 11:08
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 23.11.2009 11:11
RE: vic za vicom ha hhha hhha Sarajka 23.11.2009 11:41
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 23.11.2009 11:59
RE: vic za vicom ha hhha hhha black 23.11.2009 20:09
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 27.06.2010 08:43
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 27.06.2010 08:44
RE: vic za vicom ha hhha hhha chicago 26.04.2011 02:34
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 21.05.2011 11:05
RE: vic za vicom ha hhha hhha Morska vila 11.07.2011 14:33
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 13.07.2011 07:18
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 13.07.2011 07:50
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 13.07.2011 07:57
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 13.07.2011 08:02
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 13.07.2011 08:04
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 13.07.2011 08:08
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 13.07.2011 08:10
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 13.07.2011 08:20
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 13.07.2011 08:22
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 13.07.2011 08:34
RE: vic za vicom ha hhha hhha elle 13.07.2011 08:36
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 13.07.2011 08:39
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 13.07.2011 08:40
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 13.07.2011 08:42
RE: vic za vicom ha hhha hhha Morska vila 13.07.2011 11:26
RE: vic za vicom ha hhha hhha Dexter [Bot] 13.07.2011 12:21
RE: vic za vicom ha hhha hhha provincijalka 13.07.2011 12:48
RE: vic za vicom ha hhha hhha chicago 13.07.2011 14:38
RE: vic za vicom ha hhha hhha provincijalka 13.07.2011 20:52
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 18.07.2011 19:09
RE: vic za vicom ha hhha hhha Mangup 30.09.2011 15:31
RE: vic za vicom ha hhha hhha Mangup 30.09.2011 15:37
RE: vic za vicom ha hhha hhha ghost 14.01.2012 22:45
RE: vic za vicom ha hhha hhha ghost 14.01.2012 22:46
RE: vic za vicom ha hhha hhha ghost 14.01.2012 23:13
RE: vic za vicom ha hhha hhha ghost 29.01.2012 18:56
RE: vic za vicom ha hhha hhha ghost 29.01.2012 18:58
RE: vic za vicom ha hhha hhha ghost 29.01.2012 19:03
RE: vic za vicom ha hhha hhha Luca 16.03.2012 12:36
RE: vic za vicom ha hhha hhha Luca 16.03.2012 12:38
RE: vic za vicom ha hhha hhha crnk@ 18.04.2012 21:58
RE: vic za vicom ha hhha hhha crnk@ 22.04.2012 00:12
RE: vic za vicom ha hhha hhha crnk@ 13.05.2012 11:59
RE: vic za vicom ha hhha hhha crnk@ 14.05.2012 22:21
RE: vic za vicom ha hhha hhha choko 19.05.2012 03:33
RE: vic za vicom ha hhha hhha Luca 19.05.2012 17:43
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 27.05.2012 19:22
RE: vic za vicom ha hhha hhha crnk@ 09.06.2012 09:26
RE: vic za vicom ha hhha hhha choko 10.06.2012 06:32
RE: vic za vicom ha hhha hhha Labudica 04.07.2012 20:24
RE: vic za vicom ha hhha hhha Labudica 04.07.2012 20:35
RE: vic za vicom ha hhha hhha choko 11.07.2012 21:01
RE: vic za vicom ha hhha hhha ghost 10.09.2012 14:52
RE: vic za vicom ha hhha hhha ghost 10.09.2012 14:56
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 16.09.2012 21:10
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 16.09.2012 21:17
RE: vic za vicom ha hhha hhha Mangup 16.09.2012 21:19
RE: vic za vicom ha hhha hhha zuja 16.09.2012 21:20
RE: vic za vicom ha hhha hhha renata 23.09.2012 11:00
RE: vic za vicom ha hhha hhha renata 25.09.2012 13:34
RE: vic za vicom ha hhha hhha renata 25.09.2012 13:35
RE: vic za vicom ha hhha hhha renata 04.10.2012 21:36
RE: vic za vicom ha hhha hhha choko 16.10.2012 20:57
RE: vic za vicom ha hhha hhha ghostica 28.02.2016 20:39
 

Xobor Xobor Forum Software
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz